Photo by Micheile Henderson on Unsplash


Photo by André François McKenzie on Unsplash


PayloadBox


PayloadBox


PayloadBox


PayloadBox
Kripto Para Cüzdan güvenligi nasıl sağlanır ?

Bir önceki yazımda Kripto Paralar ve Siber Güvenlik Riskleri adı başlığında bir giriş yazısı yayınlamıştım. Bu yazımda ise kripto para cüzdan cüzdan güvenliğinden bahsetmek istedim. Bildiğiniz üzere bir çok kripto para çeşiti olduğu gibi bir çok kripto para cüzdanı bulunuyor. Seçim yapmak istediğiniz de hangisini seçmeniz gerektiğini bu yazıdan sonra…


Ama öncelikle neden bir insan kripto para kullanır ?

  1. Hızlı Gönderme ve Düşük Kesinti Ücreti: Gerçekten yurt içi para transferi…

Ismail Tasdelen

🎯 Security Researcher | Bug Bounty Hunter | Exploit Development | Chess Player | Code is Life | 0xBUFFDEAD | Advisor 🎯

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store